BẢO trì chánh pháp Như Lai

HẢI triều vang vọng tại ngay tâm người

THIỀN trong đi đứng sáng ngời

VIỆN đây dung cả đất trời ngại ai?

HẠNH từ bi độ muôn loài

BÌNH trong cuộc sống chẳng ngoài bổn tâm

TRỤ mà chẳng trụ như không

TRÌ trong thong thả như không mỗi ngày.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

          Vào năm 1956, theo Nghị định khẩn hoang lập ấp số 116 của tỉnh Phước Tuy, một số dân làng đã tụ tập về đây khai khẩn đất hoang, định cư lập nghiệp. Thế là, ngôi chùa Bảo Hải được hình thành giữa ruộng đồng mênh mông nước. Năm 1975, ngôi Chánh điện được dựng lên với vật liệu đơn sơ bằng mái tôn, vách ván. Năm 1980, chùa được trùng tu lần thứ nhất. Chánh điện được xây dựng lại bằng mái ngói, vách tường. Năm 1994, nhận thấy chùa đã xuống cấp, Ban Hộ tự đã về Thiền viện Thường Chiếu, thỉnh thầy Kiến Chơn về trụ trì, để hương khói sớm hôm.

          Năm 1996, vì tuổi già sức yếu, Thầy Kiến Chơn về Thiền viện Chơn Không tu dưỡng, Ni sư Thích Nữ Hạnh Bình được cử về trụ trì. Năm 2005 – 2010, theo kế hoạch chỉnh trang đô thị của Thành phố Bà Rịa, Nhà nước di dời toàn bộ ngôi chùa cũ qua đất mới. Đây là một đợt “Đại trùng tu”. Giờ đây, ngôi chùa đã trở thành THIỀN VIỆN BẢO HẢI trang nghiêm thanh tịnh, Đại chúng đông đảo tu hành, theo tông chỉ của Sư ông Trúc Lâm thượng THANH hạ TỪ.