Monthly Archives: Tháng Mười 2021

Bà Rịa – Vũng Tàu: Thiền viện Bảo Hải trao quà từ thiện tại xã Suối Rao

TÌNH NGƯỜI TRONG ĐẠI DỊCH LINH ĐAN            “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, với tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật, sáng nay, ngày 26/10/2021 (21/9/Tân Sửu), chư Ni Thiền viện Bảo Hải (TP. Bà Rịa, BR-VT) dưới sự chỉ đạo Ni sư Trụ […]